Viktige Datoer

Frist for innsending av sammendrag (abstract) 15. august
Frist for bidrag til fagfellevurdering (full paper) 25. august
Tilbakemelding fra vurderingene 1. oktober
Frist for registrering og innsending av ferdig artikkel 20. oktober
Frist for innsending av småbidrag november
Konferansen avholdes på Grand Hotell i Oslo 27.-29. november 2017